Telefoni

Permalänk till denna artikel: https://itare.se/telefoni/

Mobiltäckning

Dålig täckning på mobilen? Vi kan hjälpa dig att få bättre täckning i dina lokaler! I vissa lokaler är det svårt att behålla mobiltäckningen, framförallt hus med plåt och betong i väggarna. Med olika produkter bland annat från Andrew, Stella Doradus och Huaptec ordnar vi täckningen åt dig. Inte så dyrt är det heller, hårdvara …