Bahnhof har av IP-Only begärt en s.k. RFO

På grund av den senaste tidens frekventa problem med internetaccessen i Åre har vår leverantör Bahnhof begärt en s.k. RFO (Reason For Outage, en rapport som beskriver orsak till avbrott) av IP-Only.

Detta är det sätt som en ISP (Internet Service Provider, eller Internetleverantör) kan sätta press på en nätägare som har “last mile-nätverket”, dvs nätet som slutkunden sitter på.

Vi bevakar detta då vi också är angelägna om att se till att IP-Only tar detta på allvar och utför åtgärder som skall förhindra detta. Det är inte acceptabelt som det har varit nu den senaste tiden. Vi har i runda svängar haft ett helt normalårs avbrottsstatistik på några få veckor.

Permalänk till denna artikel: https://itare.se/bahnhof-har-av-ip-only-begart-en-s-k-rfo/